Michail Vasilievič Lomonosov

Michail Vasilievič Lomonosov

02. 01. 2006 10:00

(1711 - 1765)

"Z pozorovaní vytvárať teóriu, pomocou teórie opravovať pozorovania - to je najlepšia cesta ako dôjsť k pravde."

Teoretik a najmä experimentátor v mnohých vedných oblastiach. organizátor, popularizátor vedy, tvorca ruskej odbornej terminológie vo viacerých vedných disciplínach, spolutvorca vednej politiky štátu i člen zahraničných akadémií vied.
Hlavným Lomonosovým záujmom bola chémia, ale zaoberal sa aj ďalšími prírodnými a technickými vedami. Skonštruoval prvé stacionárne zariadenia na pozorovanie atmosferickej elektriny. Zriadil prvé meteorologické stanice so samozapisovacími prístrojmi a navrhol vytvoriť medzinárodnú sieť meteorologických staníc., zaslúžil sa o spresnenie zemepisného atlasu Ruska a podobne.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Michail Vasilievič Lomonosov
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia