Denis Diderot

Denis Diderot

02. 01. 2006 10:30

(1713 - 1784)

"Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú."
"Radšej sa opotrebovať, ako zhrdzavieť."

Encyklopédia - vznikla predstava knihy, ktorá nebude iba náučným slovníkom, ale stane sa priam inštitúciou osvietenského hnutia. Geniálnym nápadom bolo zaradiť do Encyklopédie aj heslá o „remeslách". Tieto totiž oslovili aj tie vrstvy obyvateľstva, ktoré by si slovník, prinášajúci len nejaké teoretické, či dokonca nebezpečnou ideológiou napáchnuté filozofické a politické heslá, možno ani nevšimli. No tým, že Encyklopédia obsahovala okrem takýchto článkov aj heslá, popisujúce najnovšie techniky a technológie, uplatňujúce sa v rôznych remeslách a v manufaktúrnej výrobe a v obrazových prílohách tieto postupy aj znázorňovala, pritiahla záujem širokej verejnosti. Nápadito sa v nej preľnuli ekonomické a ideové záujmy „tretieho stavu" - meštianstva.
Diderot zastáva stanovisko mechanistického materializmu, no ustavične sa usiluje prelomiť jeho ohraničenia. Inšpiruje sa súčasnou vedou: fyzikou, chémiou, biologickými disciplínami. Diderot bol síce presvedčený o schopnosti ľudského rozumu približovať sa pravde, zároveň však varoval pred snahou vystavať z týchto „nových právd" „nové dogmy".

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Denis Diderot
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia