Jean le Rond D´Alembert

Jean le Rond D´Alembert

02. 01. 2006 10:45

(1717 - 1783)

"Geometria je akýmsi koníčkom, ktorého nám dala príroda, aby nás potešoval a zabával v temnotách."

Súpis všetkých príspevkov d´Alemberta do rozvoja matematiky a fyziky by bol rozsiahly. Je tu však jeden moment, ktorý ho výrazne odlišuje od väčšiny jeho kolegov-matematikov. Venuje veľkú pozornosť otázkam pôvodu a dôveryhodnosti vedeckých poznatkov, definovaniu základných pojmov, ktorými veda narába, či metodologickým postupom vo vedeckom poznaní. Aj to bol pravdepodobne dôvod, prečo dostal ponuku napísať úvod k Encyklopédii.
Z jeho úvodu jasne vyplynulo, že myšlienkovým základom Encyklopédie bude filozofia, ktorá vyrastá z pokrokov vied, no nevyhýba sa ani kritickej sebareflexii, brzdiacej akýkoľvek radikalizmus a intoleranciu voči iným názorom.
Sám o sebe napísal: „Zriedka sa o niečo prel a nikdy nie ostro. Nie preto, že by sa aspoň niekedy - neupínal k svojmu názoru, ale preto, že sa mu príliš priečilo nútiť iných, aby mysleli ako on. Ostatne, s výnimkou exaktných vied, nepovažoval takmer nič za toľko jasné, aby tu neostával široký priestor pre slobodu názorov."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Jean le Rond D´Alembert
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia