Antoine de Condorcet

Antoine de Condorcet

02. 01. 2006 11:00

(1743 - 1794)

Bol matematikom, ekonómom a prispieval aj do Encyklopédie. Už pred revolúciou sa venoval aj výslovne politickej publicistike. V roku 1781 vydal veľmi kritické a humanizmom predchnuté „Úvahy o otroctve černochov", v ktorých požadoval zrušenie ich otroctva. Vedeckými argumentmi dokazoval právo všetkých ľudí na slobodu, bez ohľadu na farbu pleti.
Zasadzoval sa o dôslednú sekularizáciu školstva, navrhoval reformu zdravotníctva, daňového systému i väzenstva. Presadzoval rovnoprávnosť žien a akceptovanie homosexuálov. Bol dôsledným zástancom liberalizmu a najoptimistickejším z osvietencov: „Príroda nevytvorila žiadnu hranicu rozvoja ľudských schopností."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

61_Condorcet
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??

Televízia