Orol

Orol

02. 07. 2013 11:15

Orol, tento majestátny vták, ktorému antickí autori prisudzovali schopnosť vzlietnuť do nadoblačných výšav a hľadieť pritom priamo do slnka, bol oddávna považovaný za slnečné božstvo. Za jeho stelesnenie, alebo aspoň za jeho posla. Pre mnohé národy bol symbolom duchovných výšok a nositeľom božskej vznešenosti. hádam sa ani nenájde mytológia, v ktorej by orol nesprevádzal, alebo priamo nepredstavoval najvyššie božstvá, či najväčších hrdinov...


Orol
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia