Záhrada ako stratený raj

Záhrada ako stratený raj

06. 08. 2013 11:15

Podľa niektorých antropológov je záhrada Eden miestom kultúrnej pamäti. Spomienkou na dávne doby, keď ľudia žili z božej štedrosti ako lovci a zberači v protiklade k ťažkej práci poľnohospodára, ktorú civilizované národy musia vykonávať. Lenže kniha Genezis hovorí jasne, že námahu človek dostal k práci navyše, ako trest. Veď keď Hospodin stvoril zem a nebo ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina. Lebo Hospodin nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, čo by obrábal zem. teda s obrábaním zeme sa počítalo aj v Rajskej záhrade...

Záhrada ako stratený raj
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia