Piaty rozhovor: Bernolákovčina 1. časť

Piaty rozhovor: Bernolákovčina 1. časť

01. 02. 2018 09:00

Ján Hollý vytvoril svoje básnické dielo v bernolákovčine. V našom prvom spisovnom jazyku napísal všetky 3 eposy: Svätopluka, Cyrilo-Metodiádu a Sláva, takisto lyrické Selanky a Žalospevy. Najprv si bernolákovčinu otestoval v prekladoch z antiky: Homéra, Teokrita a Tyrtaia preložil zo starogréčtiny, z latinčiny zasa  trojicu zlatého veku rímskej poézie  Vergilia, Ovídia a Horácia.  Ale tým skutočným testom bernolákovčiny bol epos Svätopluk.  V tejto časti budeme hovoriť o Hollého jazyku aj o predspisovnej podobe slovenčiny.

5. rozhovor: Jazyk eposu pohľadom jazykovedca
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia