Šiesty rozhovor: Bernolákovčina 2. časť

Šiesty rozhovor: Bernolákovčina 2. časť

01. 02. 2018 09:30

Bernolákovská kodifikácia bola prvým uzákonením slovenského spisovného jazyka. Bernolák ju opísal na základe živého variantu kultúrnej západoslovenčiny, teda jazyka, ktorý sa používal na území juhozápadného Slovenska. Keďže pochádzal z Oravy, uvedomil si, že pre Slovákov sú príznačné tiež  prvky, ktoré majú iný ako západoslovenský základ, preto obohatil kodifikáciu o množstvo stredoslovenských javov.
V tejto časti budeme hovoriť o bernolákovčine, presnejšie bernolákovskej časomiere  z pohľadu interpreta. Skúsenosti s tým má herečka Ida Rapaičová, ktorá epos Jána Hollého recituje v origináli.

6. rozhovor: Jazyk eposu pohľadom interpreta
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia