Dvanásty rozhovor: Ján Hollý život a dielo

Dvanásty rozhovor: Ján Hollý život a dielo

01. 02. 2018 12:30

S Jánom Hollým si spájame tri miesta, ktoré sú častým cieľom literárnych potuliek.  Borský Mikuláš, kde sa 24.marca 1785 narodil.  Faru v Maduniciach s hájom Mlíč, kde takmer 30 rokov pôsobil. A Dobrú Vodu, kam sa po dvoch požiaroch uchýlil a kde 14.apríla 1849 zomrel. Pred nami sa vybaví ikonický obraz maliara Andreja Kováčika, ako na Dobrej Vode  17.júla 1843 Štúrovi, Hurbanovi a  Hodžovi odobruje ako veľká autorita novokodifikovanú štúrovčinu. Hollého životný priestor bol veľmi vymedzený, zato jeho dielo presiahlo hranice a jeho akčný rádius zasahuje do dnešných dní. Dnes budeme hovoriť o živote  a diele Jána Hollého.
Hosťom  Táne Kusej je  doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

12. rozhovor: Ján Hollý Život a dielo
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia