10. komentár: Predhomérska epika

10. komentár: Predhomérska epika

04. 02. 2014 09:15

Predhomérska epika

Parnas je horstvo vo Fokide, ktorého vrchol dosahuje 2487 metrov a z diaľky dominuje nad korintským zálivom. Vznešenosť mu dodáva posvätnosť Delf. Na jeho svahoch sídlili Múzy pod Apolónovou ochranou. A do tejto božskej spoločnosti už v antike kládli pevcov- lyrikov i epikov, na samom vrchole s otcom európskej literatúry Homérom. Kto bol pred ním? Na akú tradíciu nadviazal?

10.komentár: Predhomérska epika
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia