O pôvode pomenovania Slovan - Slovania

O pôvode pomenovania Slovan - Slovania

27. 02. 2012 10:00

V tomto pokračovaní historického slovníku budeme hovoriť o pôvode pomenovania Slovan - Slovania, aká bola kontinuita osídlenia v 7. a 8. storočí v Karpatskej kotline a ako sa diferencovali jednotlivé slovanské spoločenstvá. Hosť: Prof. Martin Homza, FiF UK Bratislava.

O pôvode pomenovania Slovan - Slovania
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia