Nitrianske a moravské kniežatstvo

Nitrianske a moravské kniežatstvo

05. 03. 2012 10:00

Ďalšími témami historického rozhlasového slovníka bude nielen vysvetlenie pojmu plaga orientalis, ale aj aké boli príčiny podmanenia si Nitrianskeho kniežatstva moravským kniežaťom Mojmírom, ďalej, za akých okolností sa Pribinovi po strate kniežacieho stolca v Nitre podarilo vrátiť do súdobej vrcholnej politiky. S tým súvisí i strategická rola jeho údelu, ktorý dostal od Ľudovíta Nemca pri dnešnom Balatone a s historikom profesorom Martinom Homzom z Univerzity Komenského v Bratislave budeme hovoriť aj o tom, odkiaľ sa vzal pojem Veľká Morava.

Nitrianske a moravské kniežatstvo
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia