Vznik uhorskej štátnosti

Vznik uhorskej štátnosti

30. 04. 2012 10:00

V minulom historickom slovníku sme hovorili o okolnostiach, za akých sa Arpádovec Štefan stal prvým uhorským kráľom. Dnešnou témou budú okolnosti vzniku uhorskej štátnosti a ozrejmíme si aj vymedzenie geopolitického priestoru vznikajúceho nového štátneho útvaru v Karpatskej kotline.

Vznik uhorskej štátnosti
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia