Gesta Hungarorum Vetere - Anonymova kronika

Gesta Hungarorum Vetere - Anonymova kronika

07. 05. 2012 10:00

Témou tohto pokračovania nášho slovníka bude stredoveká kronika Gesta Hungarorum Vetere, čiže Anonymova kronika (iné názvy: Činy Uhrov, Skutky Uhrov, Gesta Hungarorum, lat. Gesta Hungarorum). Je to kronika neznámeho kráľovského notára, známeho neskôr pod označením Anonymus alebo Magister P., ktorá vznikla okolo roku 1200 alebo o čosi skôr v 12. stor. Kronika opisuje dejiny Maďarov od pravlasti v Skýtii až po knieža Gejzu a založenie uhorského štátu, so silnou aktualizáciou významu oligarchie. Anonymova kronika zakladá stredovekú, latinsky písanú uhorskú historiografiu. Väčšina osôb a udalostí je autorovou fikciou, sčasti zrejme prevzatou zo staršej ústnej tradície. Hosť: prof. Martin Homza.

Gesta Hungarorum Vetere - Anonymova kronika
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia