Posledný Arpádovec Ondrej III.

Posledný Arpádovec Ondrej III.

06. 08. 2012 10:00

Pozornosť uhorských elít sa 23.júla 1290 upriamila s veľkou nádejou ale i ostražitosťou ku korunovačnému mestu - Stoličnému Belehradu. Po takmer dvoch desaťročiach sa konala korunovácia nového kráľa. Tým mužom, ktorý prijal korunu z rúk vtedajšieho ostrihomského arcibiskupa bol Ondrej III. ako sa neskôr ukázalo, bol to posledný Arpádovec po meči. Dnes teda budeme hovoriť s profesorom Martinom Homzom z Univerzity Komenského v Bratislave o tomto panovníkovi, ktorý uzatvára tristoročnú éru dynastie Arpádovcov v Uhorsku.

Posledný Arpádovec Ondrej III.
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia