Detská krížová výprava

Detská krížová výprava

15. 07. 2013 10:00

Historické pramene uvádzajú, že údajne sa konala aj krížová výprava detí, ktoré sa mali do Jeruzalemu vybrať z dnešného územia Francúzska a Nemecka. Niekoľko tisícoviek detí pochádzajúcich z francúzsky hovoriacich oblastí doputovalo do Marseille a ďalšie tisícky z nemeckého Porýnia sa najprv sústredilo v italskom prístave Janov. To, ako súčasné historické poznanie vyhodnocuje informácie o tejto výprave, je témou tohto pokračovania historického slovníka.
Účinkujú: doc. Martin Hurbanič, FiF UK Bratislava, Peter Turčík.

Detská krížová výprava
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia