Pápežská schizma

Pápežská schizma

05. 08. 2013 10:00

Pokúsime objasniť príčiny a dôsledky pápežskej schizmy na prelome 14. a 15. storočia a metaforicky navštívime mesto pri Bodamskom jazere, kde sa konal Kostnický všeobecný koncil. Spolu s docentom Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vám príjemné počúvanie želá Peter Turčík.

Pápežská schizma
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia