Ekumenický koncil v Kostnici

Ekumenický koncil v Kostnici

12. 08. 2013 10:00

Aj keď sa zdalo, že ekumenický koncil v Kostnici vyriešil najväčšie problémy kresťanstva najmä vtedajšej Európy, nebolo tomu naostatok tak. Dnes preto o tejto téme budeme hovoriť s docentom Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s ním vám príjemné počúvanie želá Peter Turčík.

Ekumenický koncil v Kostnici
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia