Reformácia v Uhorsku

Reformácia v Uhorsku

26. 08. 2013 10:00

Po tom, ako sa Európou postupne šírila Lutherova a Kalvínova reformácia, tak sa aj formovali organizačné štruktúry reformovaných kresťanov. Ako to bolo vo vtedajšom Uhorsku a teda aj na dnešnom Slovensku budeme hovoriť v nasledujúcom pokračovaní historického slovníka. S Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vám príjemné počúvanie želá Peter Turčík.

Reformácia v Uhorsku
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia