Počiatky grécko-katolíckej cirkvi u nás

Počiatky grécko-katolíckej cirkvi u nás

02. 09. 2013 10:00

V minulých dvoch pokračovaniach nášho slovníka sme hovorili o tom, ako sa na území dnešného Slovenska organizovala katolícka cirkev, a potom aj reformované cirkvi, teda najme evanjelici a aj kalvíni. Dnes budeme spolu s docentom Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave hovoriť o počiatkoch grécko-katolíckej cirkvi u nás a dotkneme sa aj komplikovaného vzťahu s pravoslávnou cirkvou.

Počiatky grécko-katolíckej cirkvi u nás
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia