Turko-mongolské národy

Turko-mongolské národy

16. 09. 2013 10:00

Turko-mongolské národy dvetisíc rokov mnohostranne pôsobili na dejiny Číny, Indie, Perzie, Blízkeho východu, Malej Ázie, Egypta a Európy. Poznanie ich početných zásahov do chodu dejín - navyše s komplikovanými dôsledkami - je pre pochopenie histórie viacerých krajín a takých udalostí, akými boli sťahovanie národov, križiacke výpravy či zámorské výpravy Európanov - naozaj nevyhnutné.

Turko-mongolské národy
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia