Dervišské bratstvá

Dervišské bratstvá

30. 09. 2013 10:00

Pôvod dervišských bratstiev siaha k počiatkom islamu a niektoré ich praktiky dokonca do predislamského obdobia. V dervišských rituáloch sa objavujú tanečné prvky starých egejských kultúr, sezónnych rituálov z Egypta, Babylonu i Perzie. Sú v nich aj odkazy na šamanizmus stredoázijských Turkov a mystickú filozofiu novoplatonikov. Pod vedením dervišov často dochádzalo k povstaniam, mali široký vplyv a dokázali masy presviedčať o svojej pravde. Keď sa koncom 18. a začiatkom 19. storočia šíri ruský, britský a francúzsky kolonializmus, do čela ľudového opozičného hnutia sa stavajú dervišské rády. I z toho dôvodu panovníci občas formálne uznali nejaký z rádov a ponúkli jeho vodcom privilegované postavenie. Bratstvo mevléviov bolo v tomto ohľade najkonformnejšie, získalo si dôveru osmanských sultánov a požívalo patričnú dôveru.
Účinkujú: PhDr. Xénia Celnárová, Peter Turčík.

Dervišské bratstvá
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia