O zakladateľoch Osmanskej ríše

O zakladateľoch Osmanskej ríše

21. 10. 2013 10:00

Všetkým je nám známy pojem Osmanská ríša, kedysi sa používal aj Otomanská ríša, neskôr aj metaforicky Vysoká Porta. Dnes budeme hovoriť o zakladateľoch tohto dobre organizovaného štátneho útvaru, ktorý pretrval takmer 800 rokov a dedičom tohto dobre organizovaného štátneho útvaru je dnešné Turecko.
S orientalistkou Xéniou Celnárovou.

O zakladateľoch Osmanskej ríše
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia