Postupná strata území Osmanskej ríše na Balkáne

Postupná strata území Osmanskej ríše na Balkáne

13. 01. 2014 10:00

V ďalšom pokračovaní historického slovníka budeme hovoriť o tom, aké mala osmanská ríša postavenie vo vtedajšej Európe na prelome 18. a 19. storočia a ako sa vyrovnávala s postupnou stratou území na Balkáne.
Spolu s orientalistkou doktorkou Xéniou Celnárovou, vám príjemné počúvanie prvej kapitolky z dejín Turecka, želá Peter Turčík.

Postupná strata území Osmanskej ríše na Balkáne
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia