Osmanská ríša v 19. storočí

Osmanská ríša v 19. storočí

20. 01. 2014 10:00

Témou tejto kapitolky z dejín Osmanskej ríše bude dianie v samotnom štáte v 19. storočí, ako osvietené elity vrátane sultánovej rodiny presadzovali zásadné reformy, ktoré mali ďalekosiahle dopady na organizáciu štátu a v istom zmysle pripravili neskoršiu sekularizáciu už moderného Turecka v 20. storočí.
Spolu s orientalistkou doktorkou Xéniou Celnárovou, vám príjemné počúvanie ďalšej kapitoly z dejín Osmanskej ríše želá Peter Turčík.

Osmanská ríša v 19. storočí
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia