Kemalistické reformy

Kemalistické reformy

03. 03. 2014 10:00

Turecká republika, ktorá bola vyhlásená 23. októbra 1923 a vznikla doslova na troskách kedysi slávnej a mocnej Osmanskej ríše, sa stala príkladom najdynamickejších a v danom územnom a konfesionálnom kontexte aj najprevratnejších zmien vtedajšieho sveta. Rozhodujúcou osobou týchto revolučných premien, ako vieme, bol Mustafa Kemal Ataturk. Sformuloval zásady modernizácie krajiny, oslabenie vplyvu tradičných byrokraticko-feudálnych kruhov, oklieštenie vplyvu moslimských duchovných. Táto europeizácia Turecka dostala potom súhrnné pomenovanie ako kemalistické reformy a tie predurčili Turecku cestu k modernému štátu. No a práve o takzvaných Ataturkových šípoch, teda akýchsi pilieroch kemalizmu budeme hovoriť v tomto pokračovaní rozhlasového historického slovníka.

Kemalistické reformy
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia