Ranné slovanské spoločenstvá

Ranné slovanské spoločenstvá

17. 03. 2014 10:00

Na rozsiahlom území dnešnej Ukrajiny a juhu i severe európskej časti dnešného Ruska žilo v 6.až 8.storočí najmenej 10 slovanských kmeňov. Letopisec Nestor poznal aj ich mená. Tieto kmene postupne zakladajú svoje kniežatstvá a najmocnejším z nich sa stala Kyjevská Rus. V najbližších pokračovaniach historického slovníka sa budeme venovať počiatkom a rozvoju tých spoločenstiev, ktorých potomkov dnes nachádzame na politickej mape Európy v Rusku, Ukrajine, Bielorusku a priľahlých územiach. Budeme však hovoriť aj o vzťahoch a kontaktoch s územím, ktoré označujeme Karpatský bazén alebo neskôr ako Uhorsko. Najprv sa však pokúsime vysvetliť geopolitickú situáciu v druhej polovici prvého tisícročia nášho letopočtu v priestore medzi Uralom na východe a riekou Labe na západe.

Ranné slovanské spoločenstvá
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia