Prvá ruská dynastia - Rurikovci

Prvá ruská dynastia - Rurikovci

07. 04. 2014 10:00

Aj v tom pokračovaní nášho slovníka budeme hovoriť o formovaní geopolitického priestoru v strednej ale najmä východnej Európe v prvých storočiach druhého milénia. Po schizme medzi pravoslávím a katolicizmom sa síce napätie prejavovalo medzi Konštantínopolom a Rímom, ale priestor medzi latinským Poľskom, Uhorskom na jednej strane a kyjevskou Rusou na strane druhej však nebolo cítiť. Práve naopak, rozvíjala sa sobášna politika, obchod atď. Budeme hovoriť aj o tom, ako sa etablovala prvá ruská dynastia - Rurikovci.

Prvá ruská dynastia - Rurikovci
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia