Vznik Poľsko-litevskej únie

Vznik Poľsko-litevskej únie

12. 05. 2014 10:00

V ďalšom pokračovaní historického slovníka budeme pokračovať v diskusii o tom aké ďalekosiahle dôsledky pre stredo-východnú Európu a naostatok i Európu ako celok mal vznik Poľsko-litevskej únie a ako sa vyvíjalo štátoprávne usporiadanie Moskovskej Rusi.

Vznik Poľsko-litevskej únie
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia