Rehole a rády

Rehole a rády

29. 11. 2016 12:00

Prvých kresťanských mníchov nachádzame v Egypte a v Palestíne na konci 3. storočia. Títo ľudia boli väčšinou laici, ktorí sa sťahovali do izolovaných miest v púšti. Motívom asketického života bol nielen útek pred prenasledovaním prvých kresťanov. Bola to neskôr najmä reakcia na uvoľnenie mravov, karierizmus a zhromažďovanie majetku potom, čo cisár Konštantín dožičil kresťanom pokoj, mier a rovnoprávne postavenie v Rímskej ríši.
O význame mníchov a rehoľníkov v dejinách Európy diskutovali docent Michal Slivka z Katedry archeológie Univerzity Komenského v Bratislave a prior Dominikánskeho konventu v Bratislave Gabriel Peter Hunčaga.

Rehole a rády
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia