Reformácia na území Uhorska a Žilinská synoda

Reformácia na území Uhorska a Žilinská synoda

25. 11. 2016 12:00

Reformácia, ako prvá európska udalosť so svetovým dopadom sa začala na nemeckej pôde a zachvátila významné časti latinskej Európy. Dôležitým momentom bol prestup suverénnych národných štátov k reformácii.
Formovanie anglikánskej cirkvi prebiehal veľmi komplikovane na Britských ostrovoch. Do Francúzska a Nizozemska už vstupovala reformácia kalvínska a nie luteránska. V tomto vydaní relácie sa budeme venovať etablovaniu reformácie v Uhorsku, presnejšie na území dnešného Slovenska a pripomenieme si význam Žilinskej synody z marca 1610. Odbornou sprievodkyňou bola doktorka Eva Kowalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Reformácia na Slovensku a Žilinská synoda 1610
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia