Protestantský exil v Uhorsku v 17. storočí

Protestantský exil v Uhorsku v 17. storočí

24. 11. 2016 12:00

Po Tridentskom koncile začala katolícka cirkev ofenzívu voči rozširujúcej sa reformácii. Dôsledky systematickej protireformácie, respektíve rekatolizácie sa naplno prejavili v Uhorsku v druhej polovici 17. storočia. Vtedy dochádza k masívnemu exodu protestantov, či už dobrovoľnému, alebo vynútenému. Protestantský exil v Uhorsku, presnejšie na území vtedajšieho Slovenska bude témou tohto rozprávania. Hostkou relácie bola doktorka Eva Kowalská zo Slovenskej akadémie vied.

Protestantský exil v Uhorsku v 17.storočí
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia