Uhorsko-poľská kronika

Uhorsko-poľská kronika

23. 11. 2016 12:00

Uhorsko-poľská kronika je významným textom zo začiatku 13. storočia, ktorý je dôležitý aj pre pochopenie slovenských, resp. slovanských dejín v Uhorsku. Napriek istému záujmu slovenskej historiografie o tento text, či už to boli Samuel Timon, Ján Baltazar Magin alebo Franko Sasinek a ďalší, tak až na začiatku 21. storočia sa naša verejnosť má možnosť oboznámiť s jej komplexným prekladom od Jany Balegovej do slovenčiny. A po prvý krát sa môžeme oboznámiť najmä s celistvým kritickým výkladom, ktorého autorom je historik, docent Martin Homza z Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s ním o tomto vzácnom prameni diskutoval aj profesor Ján Lukačka.
Začíname ukážkou z kroniky, v ktorej je reč o Atilovi.

Uhorsko-poľská kronika
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia