Anglická a americká revolúcia

Anglická a americká revolúcia

19. 11. 2016 12:00

Bola anglická revolúcia v 17. storočí zrkadlovým pokračovaním 30-ročnej vojny na európskom kontinente? Alebo to bola iba obyčajná občianska vojna? Alebo náboženské spory boli iba zámienkou na odstránenie monarchie? Prečo americkí osadníci nešli evolučnou cestou a nevytvorili USA ako osvietenú parlamentnú monarchiu?
Aj na tieto otázky sa pokúsili odpovedať docent Ladislav Hohoš z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Patrik Kunec z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Anglická a americká revolúcia 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia