Poľsko 1989

Poľsko 1989

15. 11. 2016 12:00

4. júna 1989 sa vtedy ešte v komunistami ovládanom Poľsku konali prvé, nie úplne slobodné parlamentné voľby. S prevahou v nich zvíťazili nekomunistické opozičné sily. Poľské voľby spôsobili dominový efekt a do konca roku 1989 fakticky zanikli komunistické režimy východnej a strednej Európy. Nielen dosah týchto volieb, ale aj osobné hrdinstvo miliónov Poliakov v povojnových štyroch dekádach bolo témou tejto časti magazínu.
Hosťami boli: prednovembrový občiansky aktivista a významná postava hnutia „Verejnosť proti násiliu" Ladislav Snopko a historik Ústavu politických vied SAV, Juraj Marušiak.

Poľsko 1989
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia