Historické povedomie 1. časť

Historické povedomie 1. časť

12. 11. 2016 12:00

Mýty a legendy sú súčasťou dejinného povedomia všetkých národov. V modernej súčasnosti by však nemali byť dominantnou súčasťou historického povedomia, ale by mali byť viac-menej iba ilustratívnym doplnkom sumy historických faktov.
V tejto časti magazínu sme sa spolu s historikom docentom Dušanom Škvarnom pokúsili o diagnózu historického povedomia Slovákov. Sústredili sme sa i na to, ako udalosti 19. storočia v Uhorsku, ale najme ich interpretácia poznamenali naše súčasné historické povedomie.

Historické povedomie 1. časť
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia