Pútnictvo

Pútnictvo

05. 11. 2016 12:00

Pútnictvo má v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách dlhú históriu. Záväzok putovať k niektorému svätému miestu, ku hrobu svätca, či na miesto nejakej slávnej udalosti, sa takmer univerzálne považovalo za niečo, čo je na prospech duchovného života jedinca. Púť ľudia absolvovali nielen kvôli požehnaniu, či ako hold autorite, ale najme kvôli očisteniu sa od minulých hriechov. Už v 6. storočí totiž íro-škótski misionári, ktorí doslova krížom - krážom tiahli Európou, začali prikazovať púte ako pokánie za tie naozaj hanebné zločiny.
O význame pútnictva, najme v kresťanstve, hovorili archeológ docent Michal Slivka a historik docent Vincent Múcska z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pútnictvo
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia