Drotárstvo

Drotárstvo

02. 11. 2016 12:00

Hornatú časť stredného Považia, od Púchova po Žilinu, s celými pravobrežnými Kysucami - až po Čadcu, nazval „Drotáriou" spisovateľ Anton Bielek. V čase konjunktúry drotárstva, ktoré spôsobilo, dnes by sme povedali hospodársky zázrak, ju tvorilo vyše poldruha stovky osád, dedín a miest. Jedinečnosť „Drotárie" je v tom, že v nej vzniklo unikátne remeslo, ktoré v priebehu svojho vývoja nadobudlo rozmanité aspekty. Od historického po etnografický. Od ekonomického po kultúrny a od sociologického po sociálny. A v každom ohľade plnilo nielen regionálnu, ale aj celosvetovú misiu.

Viac o tomto unikáte medzi remeslami hovorili Katarína Halonová a Monika Váleková z Považského múzea v Žiline.

Drotárstvo
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia