Severovýchod Uhorska

Severovýchod Uhorska

31. 10. 2016 12:00

Severovýchod Uhorska bol vždy miestom kontaktu rôznych etnických, a teda i jazykovo odlišných kultúr a je aj miestom prelínania sa viacerých náboženských vyznaní. Okrem dominantného kresťanstva tu žili vyznávači judaizmu. V konečnom dôsledku tu teda historicky môžeme napočítať až päť základných kresťanských konfesií a tou šiestou bola židovská viera. Ešte rôznorodejšia je však jazyková štruktúra tohto regiónu. V tejto časti magazínu sme sa podrobnejšie venovali histórii existencie gréckokatolíkov na území Uhorska. Nezabudneme však spomenúť aj peripetie, ktoré tvrdo zasiahli gréckokatolíkov v období nadvlády komunistického režimu v 20. storočí.
Hosťom relácie bol Peter Šoltés z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Severovýchod Uhorska
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia