Menová reforma v roku 1953

Menová reforma v roku 1953

27. 10. 2016 12:00

Počas menovej reformy na prelome mája a júna 1953 bolo stiahnutých z obehu viac ako 52 miliárd starého obeživa a do obehu sa dostalo približne 1,4 miliardy nových československých korún. Podľa dostupných údajov, obyvatelia Československa vtedy stratili takmer 21 miliárd korún a aj ďalších vyše 80 miliárd, ktoré boli na viazaných vkladoch od roku 1945.
Súčasťou politických dejín vtedajšieho Československa bolo aj to, čo nový komunistický režim nepredpokladal: štrajky, demonštrácie, individuálny odpor.
Asi sa nikdy nepodarí presne vyčísliť koľko štrajkov a kolektívnych protestov vtedy v Československu bolo. Najznámejšia demonštrácia bola vtedy v Plzni, a potom bola ďalšia veľká demonštrácia v Prahe. Do ulíc vtedy vyšli nespokojní robotníci z ČKD.
Témou tohto vydania magazínu však bol ekonomický aspekt reformy z roku 1953 a aké boli jej príčiny i dôsledky.
Hosťom relácie bol Zbyšek Šustek.

Menová reforma 1953
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia