Dunaj

Dunaj

22. 10. 2016 12:00

Dunaj je rieka, ktorá bývala zahalená do symbolickej aureoly „antinemectva". Je to rieka, pozdĺž ktorej sa stretávajú a premiešavajú národy. Naproti tomu Rýn je mýtickým strážcom čistoty rodu. Dunaj - to je nemecko-maďarsko-slovensko-románsko-židovská stredná Európa, stojaca v protiklade ku germánskej ríši. Je to akási stužka, ktorá obopína strednú Európu tak, ako kedysi Okeános obmýval grécky svet. Toto napísal vo svojom románe „Esej" rodák z Terstu: Claudio Magris.
Dunaj je mnohovrstevná téma pre geografov i hydrológov. Je aj kultúrotvorný fenomén a ovplyvňoval i politické dianie.
V tejto časti relácie sme však diskutovali o Dunaji predovšetkým ako o kľúčovej dopravnej ceste a pripomenuli sme si i storočnú históriu československej lodnej dopravy.
Hosťami relácie boli lodný kapitán Ladislav Puha a špecialista na históriu lodnej dopravy na Dunaji, Juraj Bohunský.

Dunaj
Stiahnuť audio súbor
foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia