800 rokov spolunažívania Chorvátov a Slovákov v spoločnej monarchii 4. časť

800 rokov spolunažívania Chorvátov a Slovákov v spoločnej monarchii 4. časť

15. 10. 2016 12:00

V súvislosti so slovensko-chorvátskymi vzťahmi a to v rámci 800-ročného spolunažívania v Habsburskej monarchii, je nevyhnutné si pripomenúť osobu Josipa Juraja Strossmayera. V Prahe je po ňom vyše 100 rokov pomenované námestie: A le paradoxne na Slovensku, v prospech ktorého biskup Strossmayer neúnavne agitoval a konal, nemáme pomenované žiadne významné námestie, či ulicu.
V tejto časti magazínu sme si pripomenuli nielen zaujímavé detaily zápasov Chorvátov o vlastnú identitu, ale aj osobu Josipa Strossmayera.
Hosťom relácie bol docent Ivan Mrva z Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Slováci Chorváti 4. časť
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia