Sedmohradsko 2. časť

Sedmohradsko 2. časť

13. 10. 2016 12:00

Od polovice 16. storočia, po dobytí Uhorska Osmanmi, sa začala turecká zvrchovanosť nad rumunskými kniežatstvami prejavovať s narastajúcimi problémami pre tamojšie obyvateľstvo. Išlo najme o platenie tribútu za vazalstvo, ale aj napríklad povinnosť vyvážať určité tovary iba do Osmanskej ríše a to za ceny o pätinu nižšie, aké boli na európskych trhoch obvyklé.
Z pohľadu tureckej politickej a náboženskej doktríny boli rumunské kniežatstvá súčasťou „Domu prísahy". Na rozdiel od krajín dobytých a priamo včlenených do „Domu islamu", a či krajín, ktoré boli považované za nezmieriteľných nepriateľov. Tie zasa bolo nevyhnutné dobyť a patrili do „Domu vojny".
Rumunské kniežatstvá uzatvárali rôzne mierové a vazalské zmluvy s Vysokou portou, čo bolo vnímané ako dôkaz ich autonómie...
Hosťom relácie bol docent Ivan Mrva z Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Sedmohradsko 2. časť
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia