Sedmohradsko 3. časť

Sedmohradsko 3. časť

12. 10. 2016 12:00

Rakúsky protiútok po víťazstve nad Osmanmi pod Viedňou nachádza tri rumunské kniežatstvá: Valašsko, Moldavsko a Sedmohradsko v rozličnej situácii.
Valašsko počas vlády Šerbana Kantakuzinu a Konstantina Brankovejanu prežívalo obdobie stability a po roku 1700 dokonca prosperovalo.
Moldavsko muselo vzdorovať veľkému hospodárskemu a demografickému úpadku.
Sedmohradsko sa stalo frontovou líniou reconquisty Viedenského dvora. V tej dobe vládol v Sedmohradsku Michail Apafi, slabý muž, ktorý nebol schopný sa vyrovnať s novými vojenskými a politickými výzvami.
I v tejto časti magazínu sme pokračovali v rozprávaní o dejinách Sedmohradska v kontexte s Uhorskom, Habsburskou monarchiou, ale najme Osmanskou ríšou a cárskym Ruskom.
Hosťom relácie bol docent Ivan Mrva z Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Sedmohradsko 3. časť
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia