Stravovanie na frontoch i v zázemí 1. svetovej vojny

Stravovanie na frontoch i v zázemí 1. svetovej vojny

10. 10. 2016 12:00

V prvej svetovej vojne zahynulo takmer 10 miliónov vojakov na všetkých frontoch. Štatistiky však uvádzajú takmer 7 miliónov obetí medzi civilným obyvateľstvom, a to nielen v dôsledku vojnových operácií. Civilisti umierali aj na následky vojnových útrap v zázemí, ďaleko od frontových línií. Príčinou smrti boli podvýživa a hlad, choroby, ale aj samovraždy kvôli nezvládnutiu osobných problémov a tragédií v rodinách.
V tomto diele magazínu sme hovorili o tom, aký bol život v zázemí, ako vojna kruto zasiahla nielen do života vojakov ale i obyčajných ľudí.
Hosťami relácie boli: Gabriela Dudeková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Vladimír Tomčík, historik umenia, šéf občianskeho združenia „Devínska brána". Okrem iného je aj autorom publikácie: „S vareškou dvoma tisícročiami".

Stravovanie na frontoch i v zázemí 1. svetovej vojny
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia