Stredoveké mestá v Uhorsku

Stredoveké mestá v Uhorsku

05. 10. 2016 12:00

Koncom stredoveku nebol mestský stav v Uhorskom kráľovstve početný, lebo z právneho hľadiska k nemu patrili iba slobodné kráľovské mestá. Tie, na dnešnom Slovensku tvorili okolo 5% obyvateľstva. V celouhorských reláciách približne 110 tisíc obyvateľov žijúcich v zhruba 30 slobodných kráľovských mestách, vrátane saských miest v Sedmohradsku, tvorilo necelé 4% z celkového počtu obyvateľstva. Na konci 15. storočia v Uhorsku ich žilo odhadom 2 milióny 900 tisíc až 3 milióny 300 tisíc.
Ako ďalej uvádza Vladimír Segeš vo svojej štúdii: „Mestá v uhorskom stredovekom vojenstve", po pripočítaní mestského obyvateľstva zo zemepanských miest, podiel mestských komunít bol niečo cez 8%. V porovnaní s ostatnou Európou išlo o nízky podiel, lebo napríklad v nemeckých krajinách žilo v mestách na konci stredoveku do 15% obyvateľstva.
Viac o živote v stredovekých mestách Uhorska si môžete vypočuť v tomto diele cyklu Historia magistra vitae.
Hosťami relácie boli docent Vladimír Segeš z Vojenského historického ústavu a Mgr Peter Sedláček.

Stredoveké mestá v Uhorsku
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia