Systém obrany stredovekých miest v Uhorsku

Systém obrany stredovekých miest v Uhorsku

05. 10. 2016 12:00

Teritoriálna obrana Uhorska, najmä územie dnešného Slovenska sa opierala o sieť hradov a opevnených miest. A to nielen v pohraničných zónach, ale j vo vnútrozemí. Stále posádky hradov tvorili najmä žoldnieri, ktorých platili panovníci, veľmoži, župy. Mestá si tak isto platili zo svojho rozpočtu žoldnierov, ktorí tvorili jadro obranných síl. Mestá dobudovávali hradby spolu s dômyselne umiestnenými baštami a vežami. Všetky fortifikačné systémy reagovali najmä na rozvoj delostrelectva, ktoré sa bežne používalo na obranu hradov i miest. V 15. storočí bola účinnosť delostrelectva pomerne malá. Dostrel bol od 100 do 300 metrov a mal aj malú frekvenciu výstrelov: 15 až 20 za deň. Väčšie delo malo síce aj dlhší dostrel, ale s tým súvisela aj nižšia frekvencia streľby. Dôvodom bolo nevyriešenie chladenia hlavní diel.
Témou tohto magazínu bol systém obrany stredovekých miest v Uhorsku.
Hosťami relácie boli: docent Vladimír Segeš z Vojenského historického ústavu a historik Peter Sedláček.

Systém obrany stredovekých miest v Uhorsku
Stiahnuť audio súbor
foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia