Z dejín reholí - Cisterciáni

Z dejín reholí - Cisterciáni

28. 09. 2016 12:00

"Vnútorná krása je krajšia než všetky vonkajšie ozdoby. S vnútornou krásou sa nemôže porovnávať nijaká telesná krása. Ani oslnivosť pokožky, ktorá napokon zvädne, ani rumenec tváre, ktorej hrozí rozklad, ani drahocennosť odevu, ktorý sa zničí, ani krása zlata, či lesk drahokamov, či akékoľvek veci tohto druhu, čo sú napospol odsúdené na zánik."
Autorom tejto myšlienky je Bernard z Clairvaux. Osnovateľ II. križiackej výpravy, ctiteľ Mariánskeho kultu, veľký mystik a spoluzakladateľ Cisterciánskeho rádu. Cisterciánov nazývame tiež „cisterciti - pionieri gotiky".
Táto vyše 900-ročná rehoľa bola témou ďalšej časti cyklu Historia magistra vitae.
Hosťom relácie bol religionista a archeológ docent Michal Slivka.

Z dejín reholí - Cisterciáni
Stiahnuť audio súbor

foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia