Reformácia 2. časť - Reformácia v Uhorsku

Reformácia 2. časť - Reformácia v Uhorsku

24. 09. 2016 12:00

Okolo roku 1500 v kresťanskej Európe, presnejšie v tej jej časti, ktorá praktikovala latinský rítus, situácia dozrela do štádia nevyhnutných reforiem. Východiskovým bodom procesu, ktorý neskôr dostal jednotiace pomenovanie reformácia, je samozrejme 95 téz Martina Luthera proti obchodu s odpustkami, ktoré sa dostali na verejnosť vo Wittenbergu 31.októbra 1517. Po prvýkrát začala európska udalosť s celosvetovým dopadom na nemeckej pôde a odtiaľ zachvátila veľkú časť latinskej Európy.
Aj keď sa reformácia na dnešnom území Slovenska šírila relatívne rýchlo po Lutherovom vystúpení, tak trvalo skoro sto rokov, kým došlo ku konsolidácii jednotnej cirkevnej organizácie a územného usporiadania evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Pokúsili sme sa priblížiť proces reformácie v Uhorsku, teda presnejšie v jej naddunajskej časti. A samozrejme pripomenuli sme aj kľúčovú udalosť evanjelikov tej doby, teda Źilinskú synodu z roku 1610.
Hostkou relácie bola doktorka Eva Kowalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Reformácia 2. časť - Reformácia v Uhorsku
Stiahnuť audio súbor

foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia