Byzantská ríša - rozhovor 2. časť

Byzantská ríša - rozhovor 2. časť

04. 12. 2018 19:00

Byzantská ríša bola postavená na základoch Rímskej, resp. Východorímskej ríše. Aj domovská krajina solúnskych bratov bola podobne ako jej predchodkyňa multietnická. Výsadné postavenie mali Gréci, ale silný bol tiež slovanský živel. Nakoľko bol prítomný v rodine Konštantína a Metoda -    o tom sme hovorili minule. Aj o pomeroch na cisárskom dvore.  Konštantín sa ako dieťa učil spolu cisárom Michalom III. a významnú úlohu v jeho živote zohral učenec Fotios. To sa dočítame v Živote Konštantína. Ale doteraz nie je isté, kedy sa bratia dozvedeli o palácovom prevrate, keď sa trónu zmocnil Bazileos.  V tom čase  - teda v   roku 867  opúšťali Moravu a boli v Benátkach. Podľa niektorých dohadov sa pre   politické turbulencie  nevrátili do Konštantínopolu.
Hosťom relácie bol doc.Martin Hurbanič z Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry všeobecných dejín  na Filozofickej fakulte, tajomník Slovenskej byzantologickej spoločnosti.

Byzantská ríša - rozhovor 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia